Ali obstajajo skupne strategije, ki bi spodbujale razvoj novih podjetij, ki temeljijo na inovativnosti? Za odgovor smo vprašali prijatelje iz Fab
Fab je inkubator socialnih inovacij, trajna inovativna »delavnica«, ki je na voljo zadružništvu (tipa A in B) ter skupnosti kot celoti, saj vključuje znanja, projekte in sistemske mreže, ki delujejo na celotnem območju in vključujejo tako socialno kot tudi proizvodno sfero – industrijsko, obrtno in storitveno dejavnost. Magazin in Fab sta z današnjim dnem začela skupno pot, ki je usmerjena v razmišljanje o novem pomenu teritorija in njegovih virov.