Author: paolo

projecta Magazin

projekt za 3d gospodarstvo: socialno – lokalno – digitalno

Ozemlje, geografija in potrebe, ki so prisotne na tem območju, presegajo vsakršne politične omejitve.

Če znamo prepoznati meje nekega območja, jih lahko sčasoma tudi presežemo.

Globalizacija pomeni tekmovanje med različnimi območji.

Zmagajo lahko samo tisti, ki si zastavijo skupne projekte, ki so skladni z lastno zgodovino in ki se navezujejo na zgodovino drugih območij.

Izziv gospodarstva je vzpostavitev harmonije z družbo, z okoljem in z inovacijami.

Izziv družbe je ponovno odkrivanje vrednosti odnosov med ljudmi.

Izziv kulture je razmisliti o identitetah zato, da jih med seboj povežemo in ne zato, da jih ločujemo.

Izziv okolja je vzpostaviti ravnotežje med omejenimi resursi ter potrebami gospodarstva, družbe in kulture.

Te izzive lahko premagamo samo, če si zastavimo take cilje, ki bodo vzpostavili ravnovesje na področju napredka in bodo pred kvantiteto postavljali kvaliteto.

Mesto je poligon povezav, znanja, senzorjev in preprostih pravil, ki generatorjem idej in dodane vrednosti dajejo prostor za razvoj.

Govorimo o mestu, ki ga je zgodovina razdelila, čeprav je njegovo območje povezano. Gre za mesto, ki sporoča svetu svojo novo obliko s tem, ko si priznava svojo skupno usodo združeno v skupni organizacijski platformi.

Tako mesto lahko samo določi svojo definicijo blagostanja.

© 2019

Theme by Anders NorenUp ↑