V četrtek 29 januarja je potekal  tehnični sestanek čezmejnega projekta “Goriški Vrtovi”.
Prišli smo do konca tega projekta in iz nabiranih podatkov je razvidno, da so se tedenski nakupi s strani kupcev povečali.
Perspektiva je, da bi nadaljevali s programom tako, da bi izboljševali dosežene cilje in izboljšali lojalnost storitev kupcem.

Zarisana ciljna črta projekta Goriški Vrtovi