Magazìn je v peter 6 Februarja gostil “Imprenderò 4.0”, projekt širjenja podjetniške kulture. Ustanovitelji seminarja so imeli kot glaven cilj podpiranje procesov stvarjenja podjetja in samostojnega dela in podaja kompetenc naslednjim generacijam. Med poročevalci Anna Devecchi in Giovanna Culot, zmagovalci s “Lam Project” natečaja Fvg Labor, Claudia Cantarin s predavanjem “Design in kreativno oblikovanje” in Matteo Oleotto, ki je poročal o kako izumiti strategijo za promocijo kinemagrafske proizvodnje.